FRIHET, JÄMLIKHET, LEDARSKAP

Equal Relations hjälper privata och offentliga organisationer att undanröja ojämlika strukturer. Vi utvecklar arbetet med aktiva åtgärder, jämställdhetsintegrering och inkludering.

Equal Relations enables transformations är vårt motto – vilket innebär att vi hjälper organisationer att gå från vision till praktik. För det är strategierna och metoderna för det här arbetet som är vår specialitet.

Sedan 2017 har vi hjälpt ett femtiotal stora organisationer.

Equal Relations hjälper privata och offentliga organisationer att undanröja ojämlika strukturer. Vi utvecklar arbetet med aktiva åtgärder, jämställdhetsintegrering och inkludering.

Equal Relations enables transformations är vårt motto – vilket innebär att vi hjälper organisationer att gå från vision till praktik. För det är strategierna och metoderna för det här arbetet som är vår specialitet.

Sedan 2017 har vi hjälpt ett femtiotal stora organisationer.

FRIHET, JÄMLIKHET, LEDARSKAP

VÅRA TJÄNSTER

 

STRATEGIER OCH METODER

Behöver ni stöd att utforma strategier och metoder för att nå framgång i ert förändringsarbete?

Jämställdhet och mångfald

Social hållbarhet

+

BESIKTNING

Vill ni ta reda på om ert arbete med aktiva åtgärder lever upp till lagens krav och få förslag på utvecklingsinsatser?

KURSER

Aktiva åtgärder

Rekrytera utan att diskriminera

Inkluderande ledarskap

Inkluderande medarbetarskap

Framgångsrika metoder mot trakasserier & kränkande särbehandling

Antidiskrimineringsintegrering

Arbetsmiljöutveckling

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektiv vid beredning & beslut

Mångfald vs diskriminering

UTREDNING AV KRÄNKNINGAR

Oberoende utredningar utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.

+

ÖVRIGA TJÄNSTER

Stöd under pågående granskning från DO

Juridiska frågor

Sociala krav vid upphandling

Talare eller moderator

Enskild coaching för HR-specialister

UNIQUE SELLING POINT

Varför välja oss?

  • våra juridiska kunskaper om diskrimineringslagen och dess uttolkning respektive arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
  • vår bank av metoder vilka är grundade på vetenskaplig forskning och beprövad praxis.
  • vår erfarenhet av frågor om styrningsmodeller för att förankra arbetet på samtliga nivåer i organisationen.
  • vår erfarenhet av att arbeta utifrån sju diskrimineringsgrunder.
  • vår breda syn på inkludering – det gäller inte bara att inkludera organisationens minoriteter. Vi lär ut hur alla kan uppträda inkluderande mot varandra.
  • vår kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan samordnas med aktiva åtgärder.
  • våra erfarenhet av rådgivning inom området sedan 2004.
EQUAL RELATIONS ENABLES TRANSFORMATIONS
DSC02133

Patrik Edgren

:
:
:
:
:
:
PATRIK EDGREN

JÄMLIKHETSSTRATEG

KONTAKT

Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa ditt företag.
+46(0)720 034 294

patrik.edgren@equalrelations.se

LinkedIn

NÅGRA AV VÅRA KUNDER SEDAN 2017

Afry Group

Akademiska hus

Aplusx

Bergendahl Group

Chalmers tekniska högskola

Cirkushögskolan

City Gross Sverige

Dansukker

Dibber

Europeiska socialfonden

Försvarshögskolan

Gränges Aluminium

Göteborgs universitet

Holmen Paper

HR Etcetera

Husqvarna AB

Högskolan i Borås

Högskolan Väst

Järfälla kommun

Jönköpings universitet

Karolinska institutet

Konstnärsnämnden

Kontigo

Levande historia

Loco World AB

Linköpings universitet

Lunds universitet

Länsstyrelsen Gävleborg

Malmö Universitet

Mora kommun

Munkedals kommun

Musikerförbundet

Nacka kommun

Naturvårdsverket

Nexor Group

Nybro kommun

Operahögskolan

Region Stockholm

Räddningstjänsten Syd

SCA Paper

Schibsted Media Group

Sollentunahem

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms stad

Stockholms universitet

Studieförbundet Vuxenskolan

Sysarb

Svenska kyrkan

Systembolaget

Tanums kommun

Tjeckiska arbetsmarknadsdepartementet

Timrå kommun

Transportsektorns arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer

Umeå Universitet

Vikingline

ÅF Infrastructure AB

PATRIK EDGRENS YOUTUBE-KANAL

_

Patrik Edgren

patrik.edgren(at)equalrelations.se

Mobil: 0720 034 294