FRIHET, JÄMLIKHET, LEDARSKAP

Equal Relations hjälper privata och offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare att undanröja ojämlika strukturer. Vi utvecklar arbetet med aktiva åtgärder, jämställdhetsintegrering och antidiskriminering. Sedan 2009 arbetar vi utifrån sju diskrimineringsgrunder. Många organisationer arbetar på central nivå, men har svårt att få lokala enheter att genomföra ett arbete som skapar en reell förändring. Det är metoderna för jämlikhetsarbetet som är vår specialitet. Sedan 2017 har vi hjälpt ett femtiotal stora organisationer, varav många som redan bedriver ett arbete på hög nivå.

Equal Relations enables transformations är vårt motto – vi hjälper organisationer att gå från vision till praktik.

Marknadsledande organisationer satsar resurser på att skapa attraktiva och jämlika miljöer. I längden är det en fråga om överlevnad för en organisation. Det har visat sig avgörande för deras affärsmässiga framgångar, för produktiviteten, kreativiteten och för möjligheten att rekrytera de bästa talangerna. Arbetet för alla lika rättigheter och möjligheter har alltså på ett eller annat sätt en beröringspunkt med målen för verksamheten. Det är något varje ledare måste vara medveten om.

Alla HR-chefer jag talar med berättar om att de har ett pågående arbete med aktiva åtgärder. De har rutiner, riktlinjer, planer, åtgärder och enkäter. Där slutar det ofta. Det sker liksom inte några förändringar av kulturen, den kvalitativa jämställdheten, rekryteringen, bemötandet osv. De strukturer som alltid präglat organisationen fortsätter att prägla vardagen. Det är i det här läget Equal Relations kan vara till hjälp. Vi är specialiserade på metoderna för detta arbete. Vi sätter fart på processerna och hjälper er att gå från vision till praktik.

FRIHET, JÄMLIKHET, LEDARSKAP

VÅRA TJÄNSTER

VERKSAMHETSUTVECKLING UR ETT ARBETSGIVARPERSPEKTIV

VERKSAMHETSUTVECKLING UR ETT STUDENTPERSPEKTIV

BESIKTNING AV ARBETSGIVARENS ARBETE

Vill ni ta reda på om ert arbete med aktiva åtgärder lever upp till lagens krav och få förslag på utvecklingsinsatser?

KURSER

Framgångsfaktorer i arbetet med aktiva åtgärder

Rekrytera utan att diskriminera

Inkluderande ledarskap

Inkluderande medarbetarskap

Medvetna medarbetare

Framgångsrika metoder mot trakasserier & kränkande särbehandling

Antidiskrimineringsintegrering

Jämställdhetsintegrering

Mångfald vs diskriminering

UTREDNING AV KRÄNKNINGAR

Oberoende utredningar utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagen.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Stöd under pågående granskning från DO

Juridiska frågor

Sociala krav vid upphandling

Talare eller moderator

Enskild coaching för HR-specialister

UNIQUE SELLING POINT

Varför välja oss?

  • våra juridiska kunskaper om diskrimineringslagen och dess uttolkning respektive arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
  • vår bank av metoder grundade på vetenskaplig forskning.
  • vår erfarenhet av frågor om styrningsmodeller för att förankra arbetet på samtliga nivåer i organisationen.
  • vår erfarenhet av att arbeta med sju diskrimineringsgrunder.
  • vår breda syn på inkludering – den gäller inte bara organisationens minoriteter. Vi lär ut hur alla kan uppträda inkluderande mot varandra, vilket engagerar alla ledare och medarbetare.
  • vår kunskap om hur arbetsmiljöarbetet kan samordnas med aktiva åtgärder.
  • våra erfarenhet av rådgivning inom området sedan 2004.
EQUAL RELATIONS ENABLES TRANSFORMATIONS
DSC02133

Patrik Edgren

:
:
:
:
:
:
PATRIK EDGREN

JÄMLIKHETSSTRATEG

KONTAKT

Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa ditt företag.
+46(0)720 034 294

patrik.edgren@equalrelations.se

LinkedIn

NÅGRA AV VÅRA KUNDER SEDAN 2017

Afry Group

Akademiska hus

Aplusx

Bergendahl Group

Chalmers tekniska högskola

Cirkushögskolan

City Gross Sverige

Dansukker

Dibber

Europeiska socialfonden

Försvarshögskolan

Försvarsmakten

Gränges Aluminium

Göteborgs universitet

Holmen Paper

HR Etcetera

Husqvarna AB

Högskolan i Borås

Högskolan Väst

Järfälla kommun

Jönköpings universitet

Karolinska institutet

Konstnärsnämnden

Kontigo

Levande historia

Loco World AB

Linköpings universitet

Lunds universitet

Länsstyrelsen Gävleborg

Malmö Universitet

Mora kommun

Munkedals kommun

Musikerförbundet

Nacka kommun

Naturvårdsverket

Nexor Group

Nybro kommun

Operahögskolan

Region Stockholm

Räddningstjänsten Syd

SCA Paper

Schibsted Media Group

Sollentunahem

Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms stad

Stockholms universitet

Studieförbundet Vuxenskolan

Sysarb

Svenska kyrkan

Systembolaget

Tanums kommun

Tjeckiska arbetsmarknadsdepartementet

Timrå kommun

Transportsektorns arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer

Umeå Universitet

Vikingline

ÅF Infrastructure AB

PODCASTEN DRÖMARBETSPLATSEN

  • I det här avsnittet samtalar Patrik Edgren från Equal Relations med Mia Hultman. Hon är en av Sveriges främsta experter på hur man skapar en levande värdegrund i sin organisation – en som alla hjälps åt att upprätthålla. Avsnittet behandlar frågan vad arbetsgivaren och ledarna......

  • #2 Amo Cartwright. Det kan du göra för att skapa dig bättre relationer på jobbet. I det här avsnittet träffar Patrik Edgren från Equal Relations Amo Cartwright från The Golden Mindset. De delar med sig av sina erfarenheter från arbetet i organisationer med att skapa......

  • I det här avsnittet samtalar Patrik Edgren med HR-chefen Mari Schäder från Knightec om hur de har arbetat för att bli Sveriges tredje bästa arbetsgivare, enligt en undersökning från Universum. Samtalet handlar även om hur vi enskilda medarbetare kan bemöta våra kollegor för att bli......