#2 Amo Cartwright. Det kan du göra för att skapa dig bättre relationer på jobbet.

#2 Amo Cartwright. Det kan du göra för att skapa dig bättre relationer på jobbet.

I det här avsnittet träffar Patrik Edgren från Equal Relations Amo Cartwright från The Golden Mindset. De delar med sig av sina erfarenheter från arbetet i organisationer med att skapa en inkluderande kultur präglad av en hög grad av kommunikation.

Avsnittet behandlar visserligen frågan hur arbetsgivaren kan bidra till att förbättra den sociala kulturen, men handlar till största delen om hur vi medarbetare själva kan skapa bättre relationer med våra kollegor. Det är en av strategierna för att förverkliga det arbetsklimat som så många drömmer om. #jämställdhet #arbetsmiljö #inkludering

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.