Tillfredsställda medarbetare borde vara ett prioriterat verksamhetsmål

Den som tittar på sammanställningar från avgångssamtal med medarbetare för att hitta lösningen på den höga personalomsättningen är för sent ute. Det är bara ett symptom på ett större problem. Naturligtvis har vi svårt att styra över marknadens dragningskraft, som när konkurrenterna erbjuder någon av våra medarbetare en högre lön. Men vi har ändå makt att påverka medarbetarnas interna situation. Arbetsplatskulturen kan få många att stanna kvar. Bättre vore att fokusera på medarbetarnas tillfredsställelse och deras organisationsklimat.

 

När vi fokuserar på medarbetarnas tillfredsställelse börjar vi förstå vad det är som gör att medarbetare väljer att stanna kvar. Att veta vad som håller dem glada och engagerade, och omvänt, vad som gör dem nedslagna, gör att det är möjligt att agera långt innan deras jobbsökningsprocesser har omintetgjort alla chanser. När anställda ges rättvis lön, coaching, stöd, utvecklingsmöjligheter, meningsfulla arbetsuppgifter och genuin uppskattning, är de mycket mer benägna att stanna.

 

Att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse håller inte bara anställda kvar. Det förbättrar också deras prestationer. Det ökar närvaron, kvaliteten och produktiviteten. Och nöjda medarbetare genererar högre kundnöjdhet – kort sagt allt som en arbetsgivare önskar sig.

 

Varje företag har olika prioriteringar. Vissa sätter kunderna i första rummet. Andra prioriterar samhället, leverantörerna eller har som första prioritet att tillfredsställa investerarna. De anställda bör vara överst på listan, och detta oavsett bransch. Meyer föreslår följande hierarki: anställda överst på listan, följt av kunder, samhälle, leverantörer och investerare.

 

En medarbetarcentrerad kultur låter kanske överraskande, särskilt från någon med erfarenhet från service- och tjänstesektorn. Men det är vad som är bäst för alla på längre sikt. Ett företag som värderar och stöder sina anställda blir starkare med tiden, vilket i sin tur skapar nöjdare kunder tack vare deras tekniska och känslomässiga färdigheter. Det får goda effekter för samhället, leverantörerna och investerarna, vilket gör alla tillfredsställda och håller förslitningsgraden på låg nivå.

 

Genom att göra våra medarbetare till högsta prioritet och anställa personer med höga känslomässiga färdighetsnivåer kan vi skapa en miljö som gynnar både företaget och de personer som arbetar där.

 

De framgångsrikaste företagen arbetade med kulturell transformation för att skapa engagerade medarbetare. Hur organisationer arbetar med organisationskulturen är alltså en avgörande faktor för affärsnyttan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.